Print

Delprojekt: Vidensvalidering

Formålet er at udvikle metoder og en prototype, som kan anvendes til automatisk validering og dynamisk udvidelse af de udkast til ontologier, som er resultatet af den automatiske vidensekstraktion. Vores terminologiske ontologier indeholder formaliserede beskrivelser af begreber i form af formelle trækstrukturer. En trækstruktur består af et antal attribut-værdi-par, også kaldet trækspecifikationer, som hver repræsenterer et karakteristisk træk ved et begreb. Fordelingen af trækspecifikationer i en terminologisk ontologi er underlagt nogle restriktioner, som primært bygger på nedarvning, og valideringen af de automatisk konstruerede udkast til ontologier er baseret på disse restriktioner.
iso704pencil_imagelarge
Læs også:
Principles of terminological ontologies


Sidst opdateret af: Anna Elisabeth Odgaard, Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen 23.08.2017