Print

Delprojekt: Vidensindsamling

Målet med dette delprojekt er at udvikle nye avancerede modeller af og metoder til automatisk vidensekstraktion fra tekster samt at udvikle en prototype til automatisk samkøring og kvalitetssikring af eksisterende terminologiske data

Sidst opdateret af: Anna Elisabeth Odgaard, Hanne Erdman Thomsen 23.08.2017