Print

Delprojekt: Vidensformidling

Dette delprojekt beskæftiger sig med formidling af termbankens indhold til forskellige brugergrupper. Den eksperimentelle metode benyttes til at skabe en naturlig brugersituation, hvor forsøgsdeltageren skal søge viden om fagbegreber inden for skatteområdet med henblik på begrebsafklaring. Imens optages svar og øjenbevægelser på skærmen ved hjælp af eye-tracking-udstyr. Formålet med eksperimentet er at undersøge brugernes adfærd og navigering i artikler og diagrammer, hvor viden om fagbegreber er præsenteret. Udover data fra selve eye-tracking-eksperimentet, vurderes den enkelte brugers ekspertise på skatteområdet dels direkte ved at bede deltagerne evaluere sig selv, dels indirekte igennem en række øvelser, som tilsammen afspejler ekspertise på skatteområdet. Forsøgsdeltagerne udgør potentielle slutbrugere, nogle vil med sikkerhed have en meget høj ekspertise på skatteområdet (f.eks. medarbejdere fra SKAT), mens andre vil kunne udnytte kompetencer inden for begrebsafklaring (f.eks. terminologer og oversættere). En statistisk analyse af data fra forsøget vil resultere i en række brugerprofiler, som kan understøtte en brugermodellering, der efterfølgende vil kunne implementeres i brugergrænsefladen på termbanken.

Sidst opdateret af: Louise Pram Nielsen, Pia Hoffmann, Hanne Erdman Thomsen 23.08.2017