Print

Fase I

Det langsigtede mål for DanTermBank-projektet er at etablere grundlaget for en national terminologi- og vidensbank. Dette betyder at projektet skal finde løsninger på en lang række problemer, fx
  • hvordan kan man øge antallet af termer, men samtidig bevare høj kvalitet af de indlæste informationer?
  • hvordan skal informationer præsenteres for forskellige målgrupper?
  • hvordan skal interoperabilitet med andre termbanker sikres?
Det primære mål for den første fase af DanTermBank-projektet er at udvikle automatiske metoder og prototyper til avanceret terminologiarbejde, herunder automatisk ekstraktion af termer og informationer om termer, automatisk konstruktion og validering af ontologier (begrebssystemer) på basis af de ekstraherede informationer. Et andet mål er at udvikle metoder til automatisk fletning af terminologiske data fra forskellige eksisterende ressourcer – et problem som eksisterende termbanker ikke har håndteret hensigtsmæssigt. Endelig har projektet til formål at udvikle metoder for brugerorienteret vidensformidling. Mange andre termbanker tilbyder kun begrænsede muligheder for at definere brugerspecifikke søge- og præsentationsprofiler. Læs mere om de tre delprojekter her:
dtb


Sidst opdateret af: Anna Elisabeth Odgaard, Bodil Nistrup Madsen, Hanne Erdman Thomsen 23.08.2017